Ιαν 2013: Κινητοποιήσεις στον ΕΔΣΝΑ για την δημιουργία εργοστασίων με την διαδικασία των ΣΔΙΤ