Γενική Απεργία 18-10-12, Πανεπιστημονική πορεία ΕΤΑΑ 17-10-12, Παντεχνική 15-10-12