Νέα

Έγγραφο προς ΓΔΟΣΥ - ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Έγγραφο προς ΓΔΟΣΥ - ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής. doc

Ανακοίνωση συμπαράστασης της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για τις κινητοποιήσεις των Διοδίων

Ανακοίνωση συμπαράστασης της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για τις κινητοποιήσεις των Διοδίων. doc

Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Τμήματος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Συνδικαλιστική διευκόλυνση για τη συμμετοχή των διπλωματούχων μηχανικών στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Τμήματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής. doc

Πρόσκληση για διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση για διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. doc

Πρόσκληση σε σύσκεψη των Διοικουσων Επιτροπών των Τμημάτων της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σύσκεψη Δ.Ε. - Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής. doc

Νόμος 3843 / 2010 - Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.ΑΣ. Αττικής

Συνδρομή στην εφαρμογή του Νόμου 3843 / 2010 (Ημιυπαίθριοι χώροι) ή αποποίηση πολιτικών ευθυνών - Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.ΑΣ. Αττικής. doc

Επιστολή - διαμαρτυρία της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής

Επιστολή - διαμαρτυρία της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής. doc

Συγκρότηση σε σώμα της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής

Συγκρότηση σε σώμα της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής. doc

Ανοικτή επιστολή της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Κυκλάδων

Ανοικτή επιστολή για την ανάθεση έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. doc

Πρόσκληση Δ.Σ. - Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής

Πρόσκληση Δ.Σ. - Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής. doc