Τμήμα Υπουργείου Πολιτισμού

Πρόεδρος ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Μ. 6944905164 ΤΗΛ.ΓΡ. 2103253059 ΕΣΩΤ. (4202) FAX 2103232547

Γραμματέας ΣΑΒΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Α.Μ.

Αντιπρόεδρος : ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π.Μ.

Ταμίας ΜΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α.Μ

Β' Γραμματέας : ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.Μ.