Από Μηχανής

Τα τεύχη της 3μηνιαίας έκδοσης της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.ΑΣ. Αττικής:

Το περιοδικό είναι σε ηλεκτρονική μορφή pdf και χρειάζεται το Adobe Acrobat Reader ή παρόμοιο λογισμικό για να αναγνωστεί.

apo_mixanis_6

apo_mixanis_7

apo_mixanis_8

apo_mixanis_9

Τεύχος 6

pdf

Τεύχος 7

pdf

Τεύχος 8

pdf

Τεύχος 9

pdf

apo_mixanis_10

apo_mixanis_11

apo_mixanis_12

apo_mixanis_13

Τεύχος 10

δεν είναι διαθέσιμο

Τεύχος 11

pdf

Τεύχος 12

pdf

Τεύχος 13

pdf

Κατεβάστε ολόκληρο το τεύχος σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)

 


Εκδότης: Καρασαββίδης Απόστολος, Πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.ΑΣ. Αττικής

Συντακτική Επιτροπή: